جملات تاکیدی ثروت ساز

هر انسانی ، بِرَندی از یک کسب و کار استهر انسانی ، محصولی از خداوند است و قرار است ، خود را بصورت یک هدیه در هستی ، رهسپار کند.
 
محصولاتم پکیجی از خداوند هستند و آدم ها عاشق خریداری اش هستند.
 
هر محصولی که بوجود آمده است، پیش از بوجود آمدن ، جهان متقاضی اش بوده
.
جهان بی انتهاست و هرچه بسازیم ، باز هم خریدار دارد
.
هماهنگیِ دوست داشتنی ای که با خود دارم ، در تمام مشتری هایی که ارتباط برقرار می کنم ، سرایت می کند
.
من عاشقِ بی چون و چرایِ این کسب وکارم.
 
من عاشقِ بی چون و چرایِ این وجودم هستم
.
من عاشقِ روزها و شب ها و لحظه هایم هستم.
 
خیلی دوست دارم زندگی کردن با خودم را.
 
این گرد همایی ، گرد همایی برداشتِ ثروت و مکنتِ بی انتهاست
.
هرکجا که می روم ، مکان درست ، جایگاه درست و زمانِ درستش است
.
پول انرژی است و انرژی دائم در زندگی ام جاری است
.
من در حال کسب معنوی ترین کارِ جهان هستم
.
پول همیشه در حالِ باریدن است
.
تمام جسم و سلولهایم سلامت هستند
.
تمام دستگاههای بدنم ، به زیباترین و روان ترین شکلِ ممکنه در حالِ عشق ورزیدن هستند
.
من در حالِ فروشِ زیباییها هستم
.
محصولاتم قرار است ، شادی بیافریند
.
محصولاتم قرار است ، عشق بوجود آورد
.
محصولاتم با خداوند ترکیب هستند
.
من آماده یِ استقبالِ حجم عظیمی از مشتری هستم
.
این محصولات از سمتِ خدا هستند و مردم عاشقشان هستند
.
خدا را شکرت که جهان چیزی جز زیبایی ، سعادت ، خوشبختی و فراوانی و وفور نیست‌.
 
جهان از آب شروع شد و به این همه دارایی رسید
.
رزق و روزی خداوند ، همیشه اطرافم را پوشش داده است
.
فروش. پشتِ فروش
.
تقاضا پشتِ تقاضا
.
عرضه پشتِ عرضه
.
فراوانی پُشتِ فراوانی
.
مرکز و کانونِ ثروت و پول در درونم است.
 
هرچی که بسازیم و بنا کنیم و تولید کنیم ، بازم کم است
.
هر روزی که می گذرد ، من ثروتمندتر و خوشبخت تر و سعادتمند تر و تندرست تر می شوم
.
من به خزانه ی خدا متصلم
.
اینجا انبارِ خداوند است
.
این جا غرفه یِ فراوانی و برکت است.
 
خداوند کرور کرور آدم ها و مخلوقاتش را به سمتم میفرستد
.
عالم ، مرکزِ فراوانی و مرکزِ انباشتِ ثروت و مکنت است.
 
هرچی پولدارتر می شوم ، بیشتر به یاد می آورم شُکر و سپاسگذاری را
.
همه جا نشان از فراوانیِ مشتری است
.
جهان ، تبلیغِ اجناسِ مرا دارد ، چون به نفعش است ، چون باعثِ گُسترشش می شود.
 
هر جا که رو می کنم ، فراوانیِ ثروت و نعمت است
.
ثروت یک احساس است و من دائم ثروتمندم ، چون خوب فهمیده ام که ناطر بر افکارم و مدیرِ ذهنم باشم ، نه برده یِ ذهن
.
من به احساسم ، حَساسم و عادت کرده ام به افکار و فرکانسِ ثروت آفرینی
.
من در مدارِ یک مثلث هستم : ثروت ، سلامتی ، اُمید
.
من از دیار و سرزمینِ (( لم یلد و لم یولد)) آمده ام ، پس محکومم به موفقیت و ثروت و مکنت
.
هر جا قدم می گذارم ، مشتری ها عاشقِ محصولاتم می شوند
.
شب و روزم با ثروت و مکنت و سلامتی و اُمید و یاد خدا دوخته شده است
.
نسبت به هیچ کس و هیچ ذره ای ، کینه ندارم
.
من آهن رُبایِ جذب مشتری و انسانها هستم
.
همیشه تمرکزم بر نور و روشنایی و زیبایی و نعمتها است
.
هر روز بر مشتری هایم افزوده می شود ، چون هر روز بیشتر سازوکارِ صُلح با خودم را فرا می گیرم
.
به همان مقداری که من به خود عشق می ورزم ، به همان مقدار مردم به کالاهایم و محصولاتم عشق می ورزند
.
چون محصولاتم ، بازتابِ درونم هستند ، پس خیلی به خودم عشق می ورزم تا بازتابِ بهتری داشته باشم.
 
جهان در تمام ابعادش بی انتهاست
.
در هیچ نقطه و مکانی نیست که فورانِ ثروت نباشد.
 
من عادت کرده ام به دریافتِ پول و ثروت
.
فرصت های زیادی دارم و هر روز بهتر می شوم
.
جهان یک سیستم است ، خدا یک سیستم است ، پس چون خوب می خواهم ، خوب ایجاد می شود ولاغیر
.
جهان به خاطر اینکه گسترش یابد ، بی صبرانه و مدام ، مشتری هایم را بیشتر و بیشتر کند.
 
 
دوست دارم رونق یافتن و جاری شدن را ، به همین دلیل محصولاتم پر فروش است و من در رونق.
 
من با فروش این محصول به صدها انسان و شرکت ، کمک کرده ام و با دریافت پول به صدها انسان و شرکت دیگر کمک رسانی می کنم
.
 
مشتری ها برایم پَر می کشند.
 
هر جا که می روم ، پیش از من ، ثروت و مکنت ، آن جا را فرا گرفته است.
 
در این جهانِ بی انتها ، خداوند عاشقِ ثروتمند کردنِ من است.
 
هر محصولی که از من به فروش می رسد ، ده ها مُشتری دیگر را به سمتم ، جاری می کند.
 
هر محصولی که به فروش می رود ، ایده ای پولساز در ذهنم ، پدیدار می شود.
تک تکِ محصولاتم را دوست دارم .
 
من لایقِ فروش هایِ چند ده میلیونی هستم.
 
من لایقِ داشتن بهترین محصولات و کالاها هستم.
 
من شُکرگزارِ مشتری هایم هستم.
 
من شکرگزار دارایی هایم هستم.
 
شکرگزار وجودم هستم.
 
شکرگزار این محیط و این جهانم.
 
منتظر مشتری نیستم ، سرگرمِ توجهِ آگاهانه و عاشقانه به احساساتم هستم.
 
اعتماد دارم که جهان با تمام تشکیلاتش ، با من است.
 
محصولی از من باقی نمی ماند ، به فکر محصولاتِ جدیدتر هستم.
 
اصلا نگرانی برایم معنایی ندارد ، چون پایه و ریشه یِ جهان فقط خوشبختی است.
 
هر قَدَم و هر فکری ، آکنده و مملو از ثروت است.
 
زندگی قراری است که همیشه شکوفا و شکوفاتر می شود.
 
باورهایم ، محصولاتم را ارزشمند کرده.
 
آن چه که قرار است به فروش برود ، فرکانس هایِ من است ، پس مواظب هستم که چه اندیشه هایِ بزرگی را در سر بِپَرورانم.
 
خدا دریچه هایِ ثروتش را بر رویم گشوده است.
 
من آفریده شدم برای ثروتمند شدن ، سعادتمندشدن ، سلامت شدن.
 
کسب و فروشِ من دائم برقرار است.
 
هر فروشی که صورت می‌گیرد خداوند به یادم می‌آورد که ده‌ها بار سپاسگزاری‌اش کنم.
 
هر محصولی بیانگر نعمتی از پروردگار است.
 
هر چقدر که شکرگزاری‌ام را بیشتر می‌کنم محصولاتم مورد پسندتر می‌شوند.
 
این کسب و کار من هر روز گسترده‌تر وسیع‌تر و پُردامنه‌تر می‌شود.
 
محصولات من همان تفکرات من است که در خانه‌های مردم هنرنمایی خواهد کرد ، پس من عاشق این هستم که از صبح تا شب همیشه محافظ و مواظب افکار و اندیشه‌هایم باشم.
 
من پی برده‌ام که هر آن چیزی که خلق می‌کنم جهان به آن نیازمند است.
 
همان رابطه و کیفیت رابطه‌ای که با خودم دارم ، بازتابش می‌رود به سمتِ کیفیت رابطه‌ای که با مشتریانم خواهم داشت.
 
به میزانی که باور به خداوند در درون من مورد پسند شده است کالاها و محصولات من نیز مورد پسند است.
 
ما از منبعی آمده‌ایم که قرار است فقط ثروت ، سعادت ، خوشبختی ، وفور و فراوانی را تجربه کنم.
 
مواظب هستم که متوجه شوم همه چیز خوب است مگر اینکه زاویه دید من نامطلوب شود.