این بخش فقط به صورت صوت ضبط شده است و در مورد نحوه باور سازی و رسیدن به خواسته ها و تجربیاتی از زندگی دوستان در این قسمت می باشد .

دانلود صوت