آیا من برای خوشبخت زندگی کردن باید تروتمند باشم ؟

آیا به نظر شما برای اینکه خوشبخت باشیم باید ثروتمند باشیم ؟

قبل از پاسخ به این سوال باید ببینیم که ثروتمند به چه کسی می گویند . ثروتمند یعنی اینکه از تمام مواهب دنیایی برخوردار شدن و از آنها تجربه های درستی داشتن . خوب این مواهب که یک ثروتمند میتواند از آنها استفاده کند چه چیزهایی هستند ؟ آیا این مواهب را فقط افراد ثروتمند می توانند استفاده کنند یا افراد فقیر هم به این مواهب دسترسی دارند و استفاده نمی کنند ؟

جواب دادن به این سوالات خیلی چیزهای مهمی را فاش می کند و من قصد دارم در این متن کلی سوال بپرسیم و کلی جواب به آنها داده شود . پس با من همراه باشید تا هم از تجربیات خودم با خبر باشید و هم از نوع نگاه به خوشبختی با خبر باشیم .

بازدیدها: 89