23 نمایش ها
چرا ما برای تغییر وقت و انرژی صرف میکنیم؟ اصلا تغییر یعنی چی؟  
22 نمایش ها
سپاسگزاری از داشته ها چه تاثیری در زندگی ما دارد؟
22 نمایش ها
به نام خدای مهربان ما وقتی تمرکزمون رو میذاریم روی دیگران که تغییرشون بدیم بشدت از همون افراد ضرب...
نمایش 4 نتایج