در این جهان همه چیز بر اساس قوانین ثابت آفریده شده است و هر لحظه ما در حال تجربه جنبه های متفاوتی از روح و جسم و ذهنمان هستیم . وقتی قبل از تولد تصمیم گرفتیم که با کدام شخص به دنیا بیاییم یعنی این را می دانستیم که ان فرد تنها فرد و لایق ترین فرد و بهترین فرد در کل کیهان  است که می تواند در کنارم باشد و در مسیر زندگی به من کمک کند .

ایا این لذت بخش نیست که خداوند یک موجودی به اسم انسان را همراه من می فرستند که هم من از بودن او لذت ببرم و هم او از بودن من در کنارش لذت ببرد . حالا مفهومی به اسم مشکل هم همراهش دارد . اگر اینجوری بهش فکر کنیم که داشتن مشکل و تضاد برای بزرگ تر شدن و به مقام بالاتر رسیدن و رشد سریعتر باشد ، آیا باز هم از داشتن مشکل آن فردی که به دنیا آمده ناراحت می شویم ؟

شاید داشتن مشکل یا مسئله را به این خاطر ما را اذیت می کند که نمی دانیم قوانین جهان بر پایه تصاد و مشکل بنا شده است که با وجود مسائل آدمها هر لحطه در حال رشد و پیشرفت هستند . پس بیاییم نگاه بهتری به مسائل داشته باشیم و از آنها برای رشد و پیشرفت استفاده کنیم .

دانلود ویدئو
دانلود صوت